Ermuko Udala

Laguntza Menua

 

Argazkien Menua

Menu Nagusia

Zertarako erabiltzen dira Udalaren baliabideak?


Itzuli

Zuzendaritza Nagusia
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €150.838,24  
Gastu arruntak (azterlan eta lan teknikoak, dietak)
€1800,00  
Guztira €152.638,24  


Alkatearen Kabinetea


Alkatearen Kabinetea
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Secretaría de Alcaldía    
Langile-gastuak €495.554,72  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, prentsa, komunikazioak, dietak)
€25.215,00  
Transferentzia arruntak (erakundeak, ARINN sarea, talde politikoak)
€82.777,28  
Guztira €603.547,00  

Erakundeen arteko harremanak eta protokoloa
Kontzeptua Importe inicial Txoke-planaren zenbatekoa
Erakundeen arteko harremanak eta protokoloa €18.000,00  
Guztira €18.000,00  

Komunikazioa eta sare sozialak
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €255.555,48  
Gastu arruntak (publizitatea eta propaganda, azterlanak eta lan teknikoak)
€21.500,00  
Guztira €277.055,48  


Zerbitzu Orokorrak eta Gobernu Irekia


Gastu orokorrak, aholkularitza juridikoa/Kontratazioa eta Idazkaritza
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile finkoen eta behin-behineko langileen gastuak
€500.092,72  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, publizitatea)
€249.360,00  
Inbertsioak altzarietan
€5.000,00  
Azterlanak eta lan teknikoak
€41.930,00  
Guztira €796.382,72  

Teknologia
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €340.888,28  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, materiala, komunikazioak)
€235.450,00  
Inbertsioak (udal-informatika, webgunea)
€105.000,00  
Guztira €681.338,28  

Diruzaintza eta zerga-kudeaketa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira 499.601,70€  

Pertsonen kudeaketa (Torreta)
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €437.035,10  
Langileentzako aurrerakinak
€24.000,00  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€62.649,04  
Guztira €523.684,14  

Plangintza eta Berrikuntza
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira €28.900,00  

Herritarren partaidetza, gardentasuna eta kalitatea
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €152.348,30  
Publizitatea eta propaganda
€21.000,00  
Guztira €173.348,30  

Herritarren arreta eta administrazio elektronikoa (Abiapuntu)
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €280.005,00  
Gastu arruntak (makinen mantentze-lanak, eraikinen mantentze-lanak)
€14.700,00  
Guztira €294.705,00  

Bake-epaitegia


Bake-epaitegia
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira €9.360,42  


Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa


Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira €45.000,00  


Gizarte-politikak


Gizarte-zerbitzuak
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €561.025,26  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€109.503,58  
Publizitatea eta propaganda
€6.200,00  
Familian esku hartzeko kontratua
€230.000,00  
Hirugarren adinekoentzako jarduera soziokulturalak
€23.000,00  
Droga-mendekotasunak prebenitzeko jarduerak
€10.000,00  
Etxeko zerbitzuak
€412.565,60  
Baztertzeko eguneko/gaueko zerbitzua
€11.000,00  
Gizarte-larrialdietarako laguntzak
€275.000,00  
Ayudas a familias viviendas tercera edad €20.000,00  
Gizarteratzeko udal laguntzak
€50.000,00  
Porrot ekonomikoa jasateko arriskuan dauden familientzako laguntzak
€25.000,00  
Gizarte- eta osasun-kolektiboentzako diru-laguntzak
€105.439.30  
Guztira €1.838.733,74  

Gizarte arloko proiektu estrategikoak
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira €41.541,79  

Enplegua
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Enplegua sustatzeko langileen gastuak
€249.229,50  
Enplegu-planetako langileak
€180.000,00  
Enplegu Planen gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, kanpoko kontratuak)
€15.000,00  
Izarra zentroko gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, kanpoko kontratuak)
€111.741,47  
Guztira €555.970,97  

Berdintasuna
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Berdintasun Planerako langile-gastuak
€156.075,10  
Mantentze-lanak (emakumearen etxea, babeslekua) eta ondasun eta zerbitzuen hornidurak
€27.335,58  
Berdintasun Planerako Ortzadar Kontratua
€20.000,00  
Berdintasun Planeko kanpainen jarduerak
€11.382,18  
Biktimen protokoloari buruzko aholkularitza eta ebaluazioa
€12.000,00  
Unean uneko emakumeentzako laguntzak
€1.000,00  
Kolektiboentzako diru-laguntza orokorrak
€10.000,00  
Guztira €237.792,86  

Immigrazioa eta Nazioarteko Lankidetza
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €56.127,84  
Gastu arruntak (mantentze-lanak...)
€4.500,00  
Azterlanak eta lan teknikoak
€45.000,00  
Immigrazioaren eta Sahararen tokiko plana garatzea
€35.000,00  
Dirulaguntza: kanpoko laguntzak
€59.150,00  
Diru-laguntza HAGUNIA saharar herriaren lagunen elkarteari: saharar herriari laguntzeko programa
€40.000,00  
Erakundeei egindako transferentziak: Euskal Fondoa
€6.650,00  
Guztira €246.427,84  


Hezkuntza, Kultura eta Gazteria


Ikastetxeen mantentze-lanak
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Ikastetxeetarako langile-gastuak
€42.893,12  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, garbiketa, azterlanak eta lan teknikoak)
€502.029,30  
Ikastetxeak berregituratzeko obrak
€30.000,00  
Gastu arruntak Teresa Murgan (mantentze-lanak)
€41.025,00  
Haurreskolako gastu arruntak (mantentze-lanak, bestelako hornidurak, garbiketa)
€46.839,11  
Guztira €662.786,53  

Oinarrizko Lanbide Heziketa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €153.967,26  
Irakasleen kontratazioa
€399.895,00  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, beste hornidura batzuk, publizitatea)
€70.535,84  
Garraio-zerbitzua kontratatzea
€20.500,00  
Guztira €644.898,10  

Kultura eta Gazteria Zerbitzuak
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €539.052,62  
Mantentze lanak (Lobiano, Udal Liburutegia, Ermua Antzokia)
€435.306,12  
Topaketa eta programazio kultural bereziak
€1.000,00  
Kultur kolektiboentzako diru-laguntza
€54.500,00  
Irakurketa sustatzeko jarduerak
€40.000,00  
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk
€21.500,00  
Pintura Eskola
€74.000,00  
Alboka Musika Eskola. Hitzarmena 'Kaltxango musikala' Elkartearekin
€116.258,52  
Ermua Antzokiaren programazioa
€257.705,00  
Ermua Antzokiko estalkia berritzea
€6.000,00  
Gazteen aisialdia sustatzea
€28.061,00  
Aire libreko zinema eta Folkez Blai
€14.200,00  
Santixauetako jaien kontratuak
€190.124,50  
Kultur jardueretarako diru-laguntzak
€147.135,00  
Guztira €1.924.842,76  

Euskara
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €56.148,42  
Hornidurak, ondasunak eta zerbitzuak mantentzea eta eskuratzea
€11.063,00  
Kontratu soziokulturalak
€97.290,00  
Jarduera soziokulturalak
€10.443,00  
Antxitxiketan 25. urteurrena
€2.000,00  
Euskaltegira transferitzea
€90.502,24  
Diru-laguntza Euskal Birusa Drogetteniturriari
€10.000,00  
Diru-laguntza: euskarazko linea
€5.000,00  
Euskara ikasteko laguntzak
€14.000,00  
Guztira €296.446,66  

Deportes


Kirol Administrazioa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €309.773,26  
Gastu arruntak (errentamendua, mantentze-lanak...)
€381.603,16  
Kirol-instalazioen konponketa- eta mantentze-zerbitzua
€333.090,00  
Sorospen zerbitzua, kirol jarduerak, atezaintza
€726.000,00  
Guztira €1.750.466,42  

Udal kirol zerbitzua
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Kirol erakunde eta jardueretarako diru-laguntzak
175.952,50€  
Babesletza-jarduerak
19.000,00€  
Kiroletako gizarte- eta kultura-jarduerak
14.800,00€  
Azterlanak eta lan teknikoak
700,00€  
Teknika- eta kirol-materiala
5.300,00€  
Publizitate-jarduketak
5.000,00€  
Guztira 220.752,50€  


Urbanismo y Sostenibilidad


Hirigintza
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €391.588,44  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, publizitatea, kanpoko kontratuak)
€7.500,00  
Azterlanak eta lan teknikoak
€39.000,00  
Santa Anara sartzeko igogailuak eraikitzea
€190.425,00  
Santa Anarako irisgarritasuna hobetzea
€50.000,00  
Fatxadak birgaitzeko familientzako diru-laguntzak
€44.100,00  
Familientzako diru-laguntzak, oztopoak kentzeko
€21.500,00  
Valerioko terraza iragazgaizteko obrak
€50.000,00  
Erdikokaleko 5. zenbakiko eraikina berritzea, erosteko aukerarekin
€25.000,00  
Guztira €819.113,44  

Zerbitzu teknikoa eta Brigada
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €639.698,38  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, hilerria, argiteria publikoa, parkeak eta lorategiak)
€499.386,53  
Azpiegiturak eta ondasun naturalak mantentzea
€87.000,00  
Euri-makinen eta -instalazioen mantentze-lanak
€9.000,00  
Euri-uren garbiketa
€39.229,14  
Garbigune €59.982,33  
Olio-bilketa
€4.732,61  
Arropa jasotzea
€7.016,05  
Plastikoaren bilketa
€41.292,95  
Kartoi bilketa
€68.482,49  
Txakurtegi mankomunatua
€19.918,23  
Hiri-hondakin solidoen bilketa (baxua)
€904.365,97  
Hondakinen tratamendua
€726.021,09  
Kaleak garbitzea
€775.805,31  
Argiteria publikoa mantentzea
€27.858,40  
Argiteria publikoaren energia elektrikoa
€136.771,13  
Herriko argien kanpoko lanak
€106.200,00  
Argiteria hobetzea
€70.000,00  
Lorezaintzako kanpoko lanak
€135.330,00  
Motor elektrikoaren inbertsioa
€6.500,00  
Eraikinen eta beste eraikuntza batzuen errentamendua
€55.083,81  
Errepideen mantentze-lanak
€14.550,00  
Auzo-bideak mantentzea
€1.000,00  
Aparkalekuen segurtasuna
€41.503,00  
Hiri-mantentzearen azpiegitura eta urbanizazioa
€5.300,00  
Arrapalak eta igogailuak mantentzea
€106.700,00  
Guztira €4.588.727,42  

Ingurumena
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Behin-behineko langileen gastua
€52.203,36  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, publizitatea, azterlanak, kanpoko lanak)
€8.500,00  
Neurketa-estazioak instalatzea
€3.500,00  
Ingurumen-jarduerak
€21.800,00  
Kutsadurari buruzko tailerrak ikastetxeentzat
€4.000,00  
Tokiko Agenda 21 Udalsarea
€3.000,00  
Ingurumenaren arloko diru-laguntzak
€10.000,00  
Ingurumena babesteko beste enpresa batzuei egindako transferentziak
€8.500,00  
Guztira €111.503,36  


Herritarren Segurtasuna


Herritarren Segurtasuna
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €1.438.329,16  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€84.141,00  
Inbertsioak
€21.000,00  
Garraiorako materialaren errentamendua
€30.000,00  
Eraikinen eta eraikuntzen errentamendua
€25.693,43  
Jantzitegia €25.000,00  
Autobabeserako planak
€6.200,00  
Kontratu gardena
€24.000,00  
Sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak
€2.000,00  
Guztira €1.656.363,59  


Promoción económica


Sustapen ekonomikoa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Langile-gastuak €224.231,76  
Gastu arruntak (mantentze-lanak, propaganda, azterlan eta lan teknikoak, kanpoko kontratuak)
€286.211,36  
Enpresa-garapenaren segurtasuna
€36.000,00  
Inbertsioak
€2.000,00  
Merkatarien elkartearentzako diru-laguntza
€18.000,00  
Izarra Fundazioa
€82.500,00  
DEBEGESAri egindako transferentziak
€135.421,00  
Transferentziak administrazio orokorreko eta industriako beste enpresa batzuetara
€60.000,00  
Guztira €844.364,12  


Zor publikoa


Zor publikoa
Kontzeptua Hasierako zenbatekoa Txoke-planaren zenbatekoa
Guztira €132.879,63  

Hasierako zenbatekoa, guztira, 20.677.173,01 €-koa da.


Gora

     

Ekonomia

     


© Ermuko Udala, 2021 - Marqués de Valdespina, 1 - 48260 Ermua - Bizkaia - Telefonoa: 943 17 90 10

Europar Batasuneko Logo