Ermuako Udala

Laguntza Menua

 

Argazkien Menua

Menu Nagusia

Zertarako erabiltzen dira Udalaren baliabideak?


Itzuli

Zuzendaritza Nagusia


Zuzendaritza Nagusia
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €196.329,40
Gastu arruntak (azterlan eta lan teknikoak, dietak) €52.730,30
Innpulso sarea eta proiektu estrategikoak
€3.000,00
Guztira €252.059,70

Alkatearen Kabinetea


Alkatearen Kabinetea
Kontzeptua
Zenbatekoa
Secretaría de Alcaldía  
Langile-gastuak €515.883,19
Gastu arruntak (mantentze-lanak, prentsa, komunikazioak, dietak)
€37.715,00
Transferentzia arruntak (erakundeak, ARINN sarea, talde politikoak)
€82.777,28
Guztira €636.375,47

Erakundeen arteko harremanak eta protokoloa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Erakundeen arteko harremanak eta protokoloa
€31.000,00
Guztira €31.000,00

Zerbitzu Orokorrak eta Gobernu Irekia


Gastu orokorrak, aholkularitza juridikoa/Kontratazioa eta Idazkaritza
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile finkoen eta behin-behineko langileen gastuak
940.261,58€
Gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, publizitatea)
435.410,00€
Inbertsio higigarriak
3.000,00€
Azterlanak eta lan teknikoak 53.529,15€
Udal Informatika
100.000,00€
Guztira 1.532.200,73€

Diruzaintza eta zerga-kudeaketa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €551.056,93
Gastu arruntak (auditoretza)
€10.000,00
Guztira €561.056,93

Pertsonen kudeaketa (Torreta)
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €295.612,38
Langileentzako aurrerakinak
€24.000,00
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€25.880,00
Guztira €345.492,38

Herritarren partaidetza, gardentasuna eta kalitatea
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €176.530,82
Publizitatea eta propaganda
€21.000,00
Guztira €197.530,82

Herritarren arreta eta administrazio elektronikoa (Abiapuntu)
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €177.979,54
Gastu arruntak (makinen mantentze-lanak, eraikinen mantentze-lanak)
€14.700,00
Guztira €192.679,54

Bake-epaitegia


Bake-epaitegia
Kontzeptua
Zenbatekoa
Guztira €9.360,42

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa


Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Guztira €39.112,00

Gizarte-politikak


Gizarte-zerbitzuak
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €484.772,02
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€125.411,30
Publizitatea eta propaganda €3.104,00
Gizarte-larrialdietarako laguntzak
€228.955,00
Gizarteratzeko udal laguntzak
€69.000,00
Porrot ekonomikoa jasateko arriskuan dauden familientzako laguntzak
€15.000,00
Etxeko zerbitzuak
€462.754,65
Familian esku hartzeko kontratua
€159.045,00
Herritarren bizikidetza sustatzeko sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak
€20.709,50
Baztertzeko eguneko/gaueko zerbitzua
€10.737,26
Eguneko arreta: mendeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko programa
€19.982,00
Droga-mendekotasunak prebenitzeko jarduerak
€8.730,00
Gizarte- eta osasun-kolektiboentzako diru-laguntzak
€121.939.30
Guztira €1.730.140,03

Enplegua
Kontzeptua
Zenbatekoa
Enplegua sustatzeko langile-gastuak
€207.374,02
Enplegua sustatzeko gastu arruntak
€48.702,88
Enplegu-planetako langileak
€165.000,00
Enplegu Planen gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, kanpoko kontratuak)
€15.000,00
Izarra zentroko langileen gastuak
€126.832,28
Izarra zentroko gastu arruntak (mantentze-lanak, aseguruak, kanpoko kontratuak)
€139.991,47
Udal Gaztedi programa
€4.364,00
Guztira €707.264,65

Berdintasuna
Kontzeptua
Zenbatekoa
Berdintasun Planeko langileen gastuak
€56.743,99
Mantentze-lanak (Emakumearen Etxea, Babeslekua) eta ondasun eta zerbitzuen hornidurak
€22.506,46
Berdintasun Planerako Ortzadar Kontratua
€60.756,00
Berdintasun Planeko kanpainen jarduerak
€19.650,00
Biktimen protokoloari buruzko aholkularitza eta ebaluazioa
€20.991,30
Unean uneko emakumeentzako laguntzak
€400,00
Kolektiboentzako diru-laguntza orokorrak
€12.000,00
Guztira €193.047,75

Immigrazioa eta Nazioarteko Lankidetza
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €52.138,61
Azterlanak eta lan teknikoak €20.000,00
Immigrazioaren eta Sahararen tokiko plana garatzea
€40.000,00
Dirulaguntza: kanpoko laguntzak
€62.650,00
Diru-laguntza HAGUNIA saharar herriaren lagunen elkarteari: saharar herriari laguntzeko programa
€41.000,00
Erakundeei egindako transferentziak: Euskal Fondoa
€6.650,00
Guztira €222.438,61

Hezkuntza, Kultura eta Gazteria


Ikastetxeen mantentze-lanak
Kontzeptua
Zenbatekoa
Ikastetxeetako langileen gastuak
€39.718,83
Gastu arruntak (mantentze-lanak, garbiketa, azterlanak eta lan teknikoak)
€499.886,30
Berregituratze-obrak ikastetxeetan
€60.000,00
Gastu arruntak Teresa Murgan (mantentze-lanak)
€38.528,00
Haurreskolako gastu arruntak (mantentze-lanak, bestelako hornidurak, garbiketa)
€44.439,11
Guztira €682.572,24

Oinarrizko Lanbide Heziketa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €145.673,66
Irakasleen kontratazioa
€384.365,31
Gastu arruntak (mantentze-lanak, beste hornidura batzuk, publizitatea)
€75.935,84
Garraio-zerbitzua kontratatzea
€13.000,00
Guztira €618.974,81

Kultura eta Gazteria Zerbitzuak
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €441.529,58
Mantentze lanak (Lobiano, Udal Liburutegia, Ermua Antzokia)
€443.790,54
Topaketa eta programazio kultural bereziak
€27.160,00
Kultur kolektiboentzako diru-laguntza
€51.470,00
Irakurketa sustatzeko jarduerak
€35.000,00
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk
€20.176,00
Pintura Eskola
€74.000,00
Musika alboka Eskola. Hitzarmena Kaltxango Musica Elkartearekin
€112.847,70
Ermua Antzokiaren programazioa
€252.705,00
Ermua Antzokiko estalkia berritzea
€75.000,00
Jarduera programa Lobiano Kultur Gunean
€24.250,00
Gazteen aisialdia sustatzea
€44.135,00
Aire libreko zinema eta Folkez Blai
€21.728,00
Santixauetako jaien kontratuak
€168.781,00
Kultur jardueretarako diru-laguntzak
€138.360,60
Guztira €1.930.933,42

Euskera
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €52.159,19
Hornidurak, ondasunak eta zerbitzuak mantentzea eta eskuratzea
€8.375,00
Kontratu soziokulturalak
€107.848,00
Jarduera soziokulturalak
€28.782,00
Euskaltegira transferitzea
€91.770,31
Diru-laguntza Euskal Birusa Drogetteniturriari
€6.700,00
Diru-laguntza: euskarazko linea
€5.000,00
Euskara ikasteko laguntzak
€15.000,00
Guztira €315.634,50

Kirolak


Udal kirol zerbitzua
Kontzeptua
Zenbatekoa
Udalaren ekarpena UKEri
€946.853,36
Miguel Ángel Blanco Kiroldegiko aldageletako obrak
€200.000,00
Kirol erakunde eta jardueretarako diru-laguntzak
€149.952,50
Babesletza-jarduerak
€19.000,00
Kiroletako gizarte- eta kultura-jarduerak
€14.800,00
Ermua Mugi programa
€17.600,00
Estudios y trabajos técnicos €700,00
Teknika- eta kirol-materiala
€5.300,00
Publizitate-jarduketak
€5.000,00
Guztira €1.359.205,86

Hirigintza eta Iraunkortasuna


Hirigintza
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €351.107,57
Gastu arruntak (mantentze-lanak, publizitatea, kanpoko kontratuak)
€16.500,00
Azterlanak eta lan teknikoak
€42.000,00
Fatxadak birgaitzeko familientzako diru-laguntzak
€44.100,00
Familientzako diru-laguntzak, oztopoak kentzeko
€31.500,00
Guztira €485.207,57

Zerbitzu teknikoa eta Brigada
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €510.405,22
Gastu arruntak (mantentze-lanak, hilerria, argiteria publikoa, parkeak eta lorategiak)
€541.196,85
Azpiegiturak eta ondasun naturalak mantentzea
€97.000,00
Euri-makinen eta -instalazioen mantentze-lanak
€8.730,00
Euri-uren garbiketa
€40.126,45
Garbigune €56.372,42
Olio-bilketa
€6.907,03
Arropa jasotzea
€7.325,19
Plastikoaren bilketa
€43.229,95
Kartoi bilketa
€63.703,95
Txakurtegi mankomunatua
€9.871,15
Beheko hiri-hondakin solidoen bilketa
€871.532,36
Hondakinen tratamendua €709.904,78
Kaleak garbitzea
€772.155,34
Argiteria publikoa mantentzea
€27.858,40
Argiteria publikoaren energia elektrikoa
€181.771,13
Herriko argien kanpoko lanak
€60.000,00
Argiteria hobetzea
€10.000,00
Lorezaintzako kanpoko lanak
€110.330,00
Eraikinen eta beste eraikuntza batzuen errentamendua
€75.908,81
Errepideen mantentze-lanak
€14.550,00
Auzo-bideak mantentzea
€8.051,00
Aparkalekuen segurtasuna
€33.000,00
Azpiegitura eta urbanizazioa: haur Jokoak
€50.000,00
Hiri-mantentzearen azpiegitura eta urbanizazioa
€5.300,00
Arrapalak eta igogailuak mantentzea
€106.700,00
Guztira €4.421.930,03

Ingurumena
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €68.987,55
Gastu arruntak (mantentze-lanak, publizitatea, azterlanak, kanpoko lanak)
€12.500,00
Ingurumen-jarduerak
€26.800,00
Kutsadurari buruzko tailerrak ikastetxeetan
€12.000,00
Tokiko Agenda 21 Udalsarea
€4.000,00
Ingurumenaren arloko diru-laguntzak
€7.200,00
Ingurumena babesteari buruzko transferentziak beste enpresa batzuei
€3.100,00
Guztira €134.587,65

Herritarren Segurtasuna


Herritarren Segurtasuna
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €1.363.028,68
Gastu arruntak (mantentze-lanak, kanpoko kontratuak)
€87.358,00
Garraio-materialaren errentamendua
€20.000,00
Eraikinen eta eraikuntzen errentamendua
€25.693,43
Jantzitegia €25.000,00
Autobabeserako planak
€17.000,00
Kontratu gardena
€24.000,00
Sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak
€2.000,00
Guztira €1.564.080,11

Sustapen ekonomikoa


Sustapen ekonomikoa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Langile-gastuak €173.208,12
Gastu arruntak (mantentze-lanak, propaganda, azterlan eta lan teknikoak, kanpoko kontratuak)
€247.884,44
Inbertsioak €3.049,20
Merkatari Elkartearentzako diru-laguntza
€18.000,00
Izarra Fundazioa
€89.787,30
DEBEGESAri egindako transferentziak
€135.421,00
Transferentziak administrazio orokorreko eta industriako beste enpresa batzuetara
€60.000,00
Gazte Robotika sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak
€5.000,00
Izarra Centreko solairuak erostea
€508.200,00
Guztira €1.240.550,06

Zor publikoa


Zor publikoa
Kontzeptua
Zenbatekoa
Guztira €28.510,80

Guztira, €19.431.946,08.


Gora

     

Ekonomia

     


© Ermuko Udala, 2021 - Marqués de Valdespina, 1 - 48260 Ermua - Bizkaia - Telefonoa: 943 17 90 10

Europar Batasuneko Logo