Ermuako Udala

Laguntza Menua

 

Argazkien Menua

Menu Nagusia

2012(e)ko aurrekontua


Itzuli

Diru-sarrerak. Zehaztasunak kapitulukaDiru-sarreren irakurkizunak. Zehaztasunak kapituluka
Kolorea eta % Kapituluak Euroak
13,74%14,79% Zerga zuzenak 2.801.690,00 €
0,51% 0,53% Zerga ez zuzenak 100.000,00 €
20,65% 22,38% Tasak eta bestelako diru-sarrerak 4.237.629,86 €
61,57% 58,71% Transferentzia arruntak 11.119.130,50 €
0,22% 0,24% Transferentzia arruntak 46.358,00 €
0,51% 2,10% Inbertsio errealak besterenganatzea 396.972,00 €
2,69% 1,12% Kapital transferentziak 212.395,00 €
0,12% 0,13% Kapital transferentziak 24.000,00 €
0% 0% Pasibo finantzarioak 0,00 €
Guztira 18.938.175,36 €
2012(e)ko diru-sarreren grafikoa

Gora

Gastuak, zehaztuta kapituluka2012(e)ko gastuen grafikoa
Gastuen irakurkizunak, zehaztuta kapituluka
Kolorea eta % Kapituluak Euroak
35,41% 33,47% Langileria gastuak 6.338.286,76 €
31,09% 31,67% Ondasun arruntetan eginiko gastuak 5.997.411,59 €
0,32% 0,31% Gastu finantzarioak 59.087,27 €
22,76% 24,29% Transferentziak arruntak 4.600.533,72 €
6,74% 6,24% Inbertsio errealak 1.182.230,00 €
0% 0% Kapital transferentziak 0,00 €
0,12% 0,29% Aktibo finantzarioak 54.000,00 €
3,55% 3,73% Pasibo finantzarioak 706.626,02 €
Guztira 18.938.175,36 €


Gora

Kontzeptu esanguratsuen zehaztasunak
Gora

Hainbat urtealdietan gauzatu eta exekutatuko diren inbertsioak

konpromiso-kredituak
Izena Ordainketa-kreditua 2010 Ordainketa-kreditua 2011 Konpromiso-ordainketa 2012 Konpromiso-kreditua 2013 Guztira
Plangintza. HAPN-erako ordainsariak 206.800,00 € 207.680,00 € 105.520,00 € 0,00 € 520.000,00 €
Kirol-ekipamendua espazio publikoetan 0,00 € 0,00 € 209.000,00 € 150.000,00 € 359.000,00 €
Inbertsio errealak
Kontzeptua Zenbatekoa
Mobiliario 5.000,00 €
Equipos para procesos de información 90.000,00 €
Obras en las nuevas dependencias de la Policía municipal en la Casa Consistorial 200.000,00 €
Mobiliario de las nuevas dependencias de la Policía municipal 50.000,00 €
Adquisición de equipos de procesado de información (PDA) 30.000,00 €
Reposiciones bar hogar jubilado 3.000,00 €
Edificios escuelas 130.000,00 €
Proyectos PERCO. Eje Plaza Cardenal Orbe 259.190,00 €
Equipamientos deportivos en espacios públicos 209.000,00 €
Revisión Plan General Ordenación Urbana 105.520,00 €
Patrimonio Municipal de Suelo 50.000,00 €
Mobiliario viviendas municipales 20.000,00 €
Adquisición de luminarias. Mejora del alumbrado 8.020,00 €
Adecuación instalaciones al nuevo RBT 10.000,00 €
Acondicionamiento de nuevas infraestructuras 9.000,00 €
Itinerarios medioambientales 2.500,00 €
Adquisición de material tecnológico 1.000,00 €
Fondos bibliográficos 2.000,00 €
Guztira 1.184.230,00 €

Gora
© Ermuko Udala, 2021 - Marqués de Valdespina, 1 - 48260 Ermua - Bizkaia - Telefonoa: 943 17 90 10

Europar Batasuneko Logo