Identifikazioa


Egoitza elektronikora sartzeko, beharrezkoa da modu seguruan identifikatzea, identifikazio elektronikorako onartutako bitarteko baten bidez.

Sartu egoitza elektronikoan

Lege-oharra


Legezko arduraduna

Ermuko Udala
Marqués de Valdespina,1
48260 Ermua (Bizkaia)

Helburua

Udalerriarentzat interesgarriak diren gaiei buruzko informazioa ematea eta herritarrei udalaren eskumeneko gaietan izapideak egiteko eta Udalarekin harremanetan jartzeko aukera ematea. Bildutako datuen tratamendua interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko behar dena izango da.

Legitimazioa
  • DBEO - Datuak Babesteko Europako Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa 6.1.e) artikulua. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko.
  • DPBEDBLO - 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
  • 8. artikulua. Datuen tratamendua, legezko betebeharra, interes publikoa edo botere publikoen erabilera dela eta.
  • Eskumenak garatzea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean oinarrituta.
Hartzaileak

Ez da datu-lagapenik edo -komunikaziorik aurreikusten, legez aurreikusitakoak izan ezik.

Eskubideak

Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea, aurka egitea, tratamendua mugatzea eta, hala badagokio, datuen aurka egitea eta datuak transferitzea.
Eskubide horiek baliatzeko, interesdunak honako helbide honetara jo dezake:
Abiapuntu
Konbentukoa, 3
48260 Ermua (Bizkaia)
Egoitza elektronikoa: https://www.ermua.es/abiapuntu/DefaultAbiapuntu.aspx
email: abiapuntu@udalermua.net


Gora


© Ermuko Udala, 2020 - Marqués de Valdespina, 1 - 48260 Ermua - Bizkaia - Telefonoa: 943 17 90 10

Batasuneko